Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Lesson30124tmd

Lesson30124tmd sẽ thành công sau khi nó khắc phục được hết phần lớn tất cả những gì đã trình bài trên các trang web qua những đường dẫn nằm trên trang này: cttmmd.wordpress.com/2013/01/23/nhung-vi-du-cu-the-ve-wpf-command-model

Làm tới đâu sẽ chuyển qua cho xem tới đó. Cứ việc tiến lên đi theo mã nguồn ra câu hỏi. Không cần phải biết cách ra mã nguồn từ hai bàn tay trắng. Cần phải biết cách áp dụng mã nguồn kiểu mẫu này vào phần mềm tương lai. Cần phải tuyệt đối có khả tăng diễn giải bất cứ dòng mã nguồn nào đã viết cho dự án C# gọi là Lesson30124tmd.

Advertisements

2 comments on “Lesson30124tmd

  1. Pingback: Từng bước một Bắt đầu lại Ra mã nguồn Diễn giải WPF « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  2. vanhaovanhao
    02-03-2013

    Chú ơi, cháu chưa biết WPF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: