Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Đào tạo Lập trình viên

Những bài hát sẽ được dịch sau này

Danh sách này cho thấy những bài hát đã được dịch rồi. Dưới đây là những bài hát sẽ được dịch sau này: Heart – Stairway to Heaven Led Zeppelin … Continue reading

29-12-2012 · 1 Comment

Yêu cầu Việc làm Số 1206

Ghi chú: phần này chưa hoàn thành Đoạn A – Mục tiêu Việc làm 1205 Mục tiêu 1206A: Sau khi đọc xong và làm theo các bài viết đáp ứng … Continue reading

24-12-2012 · 4 Comments

Cuộc đời qua cái lọ banh golf

Đây là một bài học rất quan trọng về cuộc đời mà một giáo sư triết lý đã dạy học trò mình. Ông thầy dẹp hết đồ trên bàn mình … Continue reading

Featured · 3 Comments

Yêu cầu Việc làm Số 1205

Đoạn A – Mục tiêu Việc làm 1205 Mục tiêu 1205A: Sau khi đọc xong và làm theo các bài viết đáp ứng cho việc làm số 1205, một lập … Continue reading

16-12-2012 · 3 Comments

Chương trình Xây dựng Dịch vụ Đào tạo và Cung ứng Lập trình viên Việt Nam ở Mỹ

Giới thiệu Phương hướng Trang này cho biết một chương trình xây dựng dịch vụ đào đạo và cung ứng lập trình viên Việt Nam ở Mỹ. Chương trình này … Continue reading

15-12-2012 · 3 Comments

Yêu cầu Việc làm Số 1204

Đoạn A – Mục tiêu Việc làm 1204 Mục tiêu 1204A: Sau khi đọc xong và làm theo các bài viết đáp ứng cho việc làm số 1204, một lập … Continue reading

13-12-2012 · 1 Comment

Yêu cầu Việc làm Số 1203

Đoạn A – Mục tiêu Việc làm 1203 Mục tiêu 1203A: Sau khi đọc xong và làm theo các bài viết đáp ứng cho việc làm số 1203, một lập … Continue reading

06-12-2012 · 1 Comment