Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

SOS

Hai bước dưới đây là cách nhắn tin khẩn cấp cho Tony suốt ngày sáng đêm:

  • Gửi điện thư (email) có đánh dấu tiếng Việt đến email tonymax@live.com xong rồi thì
  • Rung điện thoại di động của Tony bằng cách nhắn 3 chữ “Xem email tonymax” đến máy di động qua email ở địa chỉ 2147961701@txt.att.net

Nhưng nếu thấy lâu quá mà không có phúc đạp thì phải gọi trực tiếp đánh thức bên Mỹ dậy. Từ bên Việt Nam thì bấm những con số này vào điện thoại mình: 0012147961701.

Ở trang này cũng có nói:

www.vietnamqa.com/readmenow

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: