Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

V1S1F1

Tôi là sinh viên sống ở Việt Nam. Tôi hiện đang có vấn đề xây dựng quan hệ với một người trong gia đình tôi.

 

Advertisements
%d bloggers like this: