Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Work

Kể từ nay trở đi, sổ web này, blog Tô Mỳ Minh Duy, sẽ được phát triển sao cho nó trở nên trung tâm giới thiệu cũng như diễn giải bằng tiếng Việt cả công nghệ lẫn kỹ xảo trong công nghiệp Microsoft, nhất là cho những đề tài liên quan tới các phần tử của WISA.NET, xem hai đoạn văn chót dưới đây. Để biết thêm thông tin về việc làm cho chương trình sổ web blog Tô Mỳ Minh Duy này, xin nhấp chuột vào đường dẫn dưới đây:

WISA là một chồng giải pháp (solution stack) có nhiều hệ thống phần mềm của Microsoft làm việc với nhau trong việc thực hiện nhiều dịch vụ và ứng dụng do hệ máy chủ cung cấp. Một chồng giải pháp như thế có thể bao gồm hệ điều hành Windows–mẫu tự thứ nhất trong chữ WISA, máy chủ Internet Information Services (IIS) cung cấp dịch vụ web hoặc máy chủ cung cấp dịch vụ tệp–mẫu tự thứ nhì trong chữ WISA, hệ kho dữ liệu SQL Server–mẫu tự thứ ba trong chữ WISA, và công nghệ dùng để phát triển các ứng dụng về mạng gọi là ASP.NET–mẫu tự thứ tư trong chữ WISA. Sự phối hợp các hệ phần mềm trong chồng giải pháp WISA có thể được thay đổi chút ít. Ví dụ người ta có thể dùng những công nghệ .NET thay vì công nghệ ASP.NET. Cho biết thêm qua tiếng Anh

Ký hiệu gồm bốn ký tự .NET (chấm NET) có nghĩa là sườn phần mềm của Microsoft gọi là .NET (.NET Framework) làm việc trên hệ điều hành Microsoft Windows. Sườn phần mềm này bao gồm một thư viện lớn và sườn này cung cấp khả năng tương giao đồng hành giữa nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau (language interoperability across several programming languages). Cho biết thêm qua tiếng Anh

Advertisements

4 comments on “Work

  1. Pingback: Ở blog này có việc làm cho người Việt khắp nơi « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  2. Pingback: Cần ai làm gì bây giờ? « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  3. Pingback: Thông tin Tuyển dụng Làm việc cho Tô Mỳ Minh Duy « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  4. Pingback: Ví dụ cho thấy những việc cần làm « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: